دانلود کتاب‌های شبنم امیرجاوید

شبنم امیرجاوید

جنگ‌افزارهای اقتصادی و جنگ‌افزارهای شناختی اثر جوزپه گاگالیانو
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
آینده جنگ و هوش مصنوعی اثر شبنم امیرجاوید
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت