دانلود و خرید کتاب‌های روح اله فرهادی (الکترونیکی و صوتی)

روح اله فرهادی

تئوری ها و مسائل مدیریت سرمایه گذاری اثر روح اله فرهادی
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت
مدیریت سرمایه گذاری (جلد اول) اثر زوی بادی
الکترونیکی 
۱۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۰,۰۰۰ت