دانلود و خرید کتاب‌های زوی بادی (الکترونیکی و صوتی)

زوی بادی

مدیریت سرمایه گذاری (جلد اول) اثر زوی بادی
الکترونیکی 
۱۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۰,۰۰۰ت