دانلود و خرید کتاب‌های بنوا گودین (الکترونیکی و صوتی)

بنوا گودین

آفرینش نوآوری فناورانه اثر بنوا گودین
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت