دانلود و خرید کتاب های ایرج میرزا (الکترونیکی و صوتی)

ایرج میرزا

ایرج میرزا ملقب به «جلال‌الممالک» و «فخرالشعرا»، شاعری با سبک ادبی متفاوت است که در دوره قاجار و پهلوی می‌زیسته است. او از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، فلسفی واقع گرایانه، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرندهٔ واژه ها و گفتارهای عامیانه است و گاهی با زبانی طنز و گاهی با واقعیت های اجتماعی فرهنگی ، ارتباط معناداری با خواننده برقرار می سازد. اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود.

کتاب‌های الکترونیکی

مشاهده همه
دیوان اشعار ایرج میرزا اثر ایرج میرزا
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدیوان اشعار ایرج میرزا اثر ایرج میرزا
الکترونیکی
۵۲,۰۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه