بهترین ترجمه ایمونولوژی ابوالعباس

بهترین ترجمه ایمونولوژی ابوالعباس

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی پروفسور ابوالعباس یکی منابع مهم درس ایمونولوژی در سراسر دنیاست. پروفسور ابوالعباس یکی از استاید برجسته دانشگاه سانفرانسیسکو کالیفرنیاست. کتاب حاضر ویرایش نهم این کتاب ارزشمند است. در این ویرایش دیدگاه‌های جدید در مورد سلول‌های لنفوییدی ذاتی، بیولوژی فعالیت انفلازوم‌ها، نقش سلول‌های T کمکی فولیکولار در پاسخ‌های آنتی‌بادی مراکز زایا و... آمده است. این کتاب با توجه به بروز بودن و مطالب جامع و کاملش می‌تواند برای همه دانشجویان رشته‌های پزشکی، دامپزشکی و رشته های مرتبط مفید باشد. بهترین ترجمه ایمونولوژی ابوالعباس را می‌ةوانید در طاقچه بخوانید. 

down