دانلود و خرید کتاب اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی دنیس. ال کاسپر ترجمه نفیسه عبدالهی
کتاب اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی اثر دنیس. ال کاسپر

کتاب اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی

معرفی کتاب اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی

«اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی» تألیف دنیس. ال کاسپر و دیگران با مقدمه‌ی مهرداد آقایی و ترجمه نفیسه عبدالهی و فهیمه عبدالهی که ترجمه‌ی بخش بیماری‌های قلب و عروق از کتاب Harrison's principles of internal medicine,19th ed,2015 است.

درس‌آزمون ارتوپدی و شکستگی‌ها
بهروز امیدی آزاد
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های گوارش
ویلیام ال هاسلر
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های قلب و عروق
تنسلی‌ راندولف هریسون
اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های غدد و متابولیسم
دنیس. ال کاسپر
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری
دنیس. ال کاسپر
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های تنفسی
دنیس. ال کاسپر
نسخه نویسی
پیام کشاورز چافجیری
گایدلاین روانپزشکی
کامران احمدی
زنان و مامایی بکمن و لینک 2020
فرهناز ترکستانی
دستنامه‌ی طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های عفونی (جلد ۲)
دنیس. ال کاسپر
اصول طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های خون
دنیس کاسپر
درس‌نامه‌ی طب اورژانس؛ پروسیجرها و ضمائم (منتطبق بر آخرین رفرانس‌های بین‌اللملی ۲۰۱۷)
محمد جلیلی
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های کبد، مجرای صفراوی و پانکراس
دنیس. ال کاسپر
مروری سریع بر تشخیص‌های افتراقی
سارا آرین‌مهر
درس‌نامه‌ی بیماری‌های مغز و اعصاب؛ ویراست دوم
اعضای کمیته علمی انجمن بیماری‌های مغز و اعصاب
راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز؛ جلد نهم
لین اس بیکلی
اصول طب داخلی هاریسون بیماری‌های گوارش؛ ویراست بیستم
سجاد قانع‌ عزآبادی
هاریسون بیماری‌های قلب و عروق 2015 (ویراست نوزدهم)؛ بیماری‌های مادرزادی قلب در بالغین، بیماری دریچه‌ی قلب، بیماری دریچه‌ی میترال
دنیس. ال کاسپر
دستنامه‌ی طب داخلی هاریسون؛ اورژانس‌های طبی
دنیس. ال کاسپر
دستنامه‌ی طب داخلی هاریسون؛ بیماری‌های تنفسی - بیماری‌های کلیه‌
دنیس. ال کاسپر
هاریسون بیماری‌های روماتولوژی و دستگاه ایمنی 2015 (ویراست نوزدهم)؛کمپلکس سازگاری، بیماری‌های نقص ایمنی اولیه
دنیس. ال کاسپر
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری
دنیس. ال کاسپر
هاریسون بیماری‌های دستگاه تنفس 2015 (ویراست نوزدهم) ؛ پنومونیت ناشی از افزایش حساسیت و ارتشاح ریه با ائوزینوفیل‌ها، بیماری‌های محیطی و شغلی ریه، برونشکتازی فیبروز کیستیک، بیماری انسدادی مزمن ریه
دنیس. ال کاسپر
اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های تنفسی
دنیس. ال کاسپر
هاریسون بیماری‌های قلب و عروق 2015 (ویراست نوزدهم)؛ هیپرتانسیون پولمونر، رویکرد به بیمار مبتلا به شوک، سپسیس شدید و شوک سپتیک، شوک کاردیوژنیک و ادم ریوی، کاپلاس قلبی عروقی، ایست قلبی و مرگ ناگهانی قلبی(SCD)
مهدی موسوی
هاریسون بیماری‌های قلب و عروق 2015 (ویراست نوزدهم)؛ نارسایی قلبی، درمان نارسایی قلبی، پیوند قلب و برقراری جریان خون به وسیله‌ی ابزارهای کمکی برای زمان طولانی
مهدی موسوی
هاریسون بیماری ‌های قلب و عروق 2015
دنیس. ال کاسپر
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۱۰٫۸ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها

۴۲۳ صفحه

حجم

۱۰٫۸ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۶

تعداد صفحه‌ها

۴۲۳ صفحه

قیمت:
۷۹,۰۰۰
تومان