با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
کتاب حاکمیت اینترنت اثر پنگ هوا انگ

دانلود و خرید کتاب حاکمیت اینترنت

۱٫۰ از ۱ نظر
۱٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب حاکمیت اینترنت  نوشته  پنگ هوا انگ  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حاکمیت اینترنت

حاکمیت اینترنت کاری از پگ هوا انگ است. این اثر در راستای ارتقای دانش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و همچنین دانش مردم عادی در حوزه فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان امور دیتا از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت و در تابستان ۱۳۸۴با توجه به توسعه اهداف وماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت فناوری اطلاعات تغییر نمود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه فناوری اطلاعات کشور از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست‌ها، مقررات، استانداردها و ... برپایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می‌نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست‌های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می‌نماید.

ماموریت این سازمان عبارت است از هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدار فناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدار کشور.

خواندن کتاب حاکمیت اینترنت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری اطلاعات مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب حاکمیت اینترنت

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ اﻛﻨﻮن در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ دارای ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ است که عمدتاﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ همانطور که مجمع جهانی اقتصادی بدرﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ، ﻓﻨﺎوری  اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و راه ﺣ‌ل‌های ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ، ﺗﻤﺎم بافت‌ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻨﺎوری اطلاعات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺑﺰاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲتواند ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺣﻞ چالشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﭘﺎﻳﺪار را ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻨﺪ. 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۹۸ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۴/۰۲/۰۹
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۱۰۳-۵-۸
تعداد صفحات۹۸صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۴/۰۲/۰۹
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۱۰۳-۵-۸