دانلود و خرید کتاب‌های مهرداد اصفهانی | طاقچه

مهرداد اصفهانی

۷۰ شاخص آموزشی در ۲۰ کشور جهان اثر محرم نقی‌زاده
الکترونیکی 
۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
آموزش ریاضیات در هفت کشور اثر National Center for Education Statistics NCES
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت