دانلود کتاب‌های فتانه حسنی جعفری

فتانه حسنی جعفری

تکنولوژی آموزشی اثر وحیده علیپور
الکترونیکی 
۷۴,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۱۰۰ت
فلسفه اخلاق در فناوری اثر عباس محمدی
الکترونیکی 
۹۴,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۴,۹۰۰ت
طراحی آموزشی اثر مهدی محمودی
الکترونیکی 
۱۰۲,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۲,۷۰۰ت
فناوری آموزشی (رشته علوم تربیتی) اثر فتانه حسنی جعفری
الکترونیکی 
۱۰۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۴,۰۰۰ت