دانلود کتاب‌های علی رزمان

علی رزمان

رسیدگی‌های جزایی در نظام رسانه‌ای شدن اثر علی رزمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
رابطه‌ی بین مکان با جرم اثر علی رزمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران اثر علی رزمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
مسئولیت کیفری و جزایی خوابگرد در جرائم ارتکابی اثر علی رزمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت