دانلود و خرید کتاب‌های علی‌اکبر متکان | طاقچه

علی‌اکبر متکان

مقدمه ای بر سنجش از دور راداری اثر علی‌اکبر متکان
الکترونیکی 
۱۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت