دانلود و خرید کتاب‌های عظیم شیردلی (الکترونیکی و صوتی)

عظیم شیردلی

subscriptionAvailableاصول برنامه ریزی آبیاری اثر عظیم شیردلی
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
مکانیک سیالات و هیدرولیک اثر هادی سیاسر
الکترونیکی 
۱۰۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۴,۰۰۰ت