دانلود و خرید کتاب‌های صادق سلامی (الکترونیکی و صوتی)

صادق سلامی

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۸۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۵۰۰ت
پیلاتس اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۸۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۵۰۰ت
اصول مربیگیری پاورلیفتینگ اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۶۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶۴,۵۰۰ت
سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۵۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۴,۵۰۰ت
کراس فیت اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۷۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۵۰۰ت
اصول مربیگری پرورش اندام برنامه نویسی پیشرفته اثر صادق سلامی
الکترونیکی 
۶۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶۴,۵۰۰ت