دانلود و خرید کتاب‌های سهیلا خالقی تبار | طاقچه

سهیلا خالقی تبار

دستنامه طرحواره درمانی اثر سهیلا خالقی تبار
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
آرامش وارونه اثر سهیلا خالقی تبار
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
روانشناسی بازی اثر سهیلا خالقی تبار
الکترونیکی 
۸۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۵۰۰ت
گذری بر مفاهیم، آسیب و درمان اثر علی اکبر صلاحی
الکترونیکی 
۵۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۳,۰۰۰ت