دانلود و خرید کتاب‌های سلمان باقری | طاقچه

سلمان باقری

متاورس اثر سلمان باقری
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتکنولوژی و اخلاق در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر سلمان باقری
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت