دانلود و خرید کتاب‌های سعید فتحی (الکترونیکی و صوتی)

سعید فتحی

مدیریت راهبردی تجارت الکترونیکی اثر شهریار عزیزی
الکترونیکی 
۸۵,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۸۰۰ت
مالی شرکتی پیشرفته اثر جوزف پی. اوگدن
الکترونیکی 
۸۹,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۷۰۰ت
کسب و کار الکترونیکی اثر سعید فتحی
الکترونیکی 
۱۱۵,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۵,۷۰۰ت