بیوگرافی رابرت کانن

بیوگرافی رابرت کانن

کانن مدیر مرکز مشاوره آموزش دانشگاه (نیوانگلند) از سال ۱۹۷۵ یکی از اعضای فعال هردسا بوده است. وی دانشیار و مدیر مرکز مشاورهٔ آموزش دانشگاه در دانشگاه ادلاید بود. او در فاصلهٔ بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ به عنوان استاد در دانشگاه اندونزی اولین مرکز تحقیقات آموزشی و توسعه را تأسیس کرد. او در زمینهٔ تدریس و همچنین در حوزهٔ توسعهٔ آموزش در اندونزی زبانزد بود و به خاطر دو کتابچهٔ راهنمای مربیان دانشگاه‌ها و کالج‌ها (کوگان پیج) و راهنمای مربیان پزشکی (کلوور) که با دیوید نوبل تألیف کرده بود، مشهور است.

down