دانلود و خرید کتاب‌های جیم کین (الکترونیکی و صوتی)

جیم کین

مفاهیم پیشرفته فیبوناچی در معامله گری اثر جیم کین
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
مدیریت معامله (جلد اول) اثر جیم کین
الکترونیکی 
۷۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰ت
توقف سیال اثر جیم کین
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
تکنیک های ورود به معامله اثر جیم کین
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت