دانلود و خرید کتاب‌های جیمز ولتی | طاقچه

جیمز ولتی

مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد اول) اثر جیمز ولتی
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت