دانلود و خرید کتاب‌های جیمز ولتی (الکترونیکی و صوتی)

جیمز ولتی

مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد اول) اثر جیمز ولتی
الکترونیکی 
۹۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۶,۰۰۰ت