بوریس فریدوالد

درباره بوریس فریدوالد

بوریس فریدوالد مورخ هنر و نویسنده‌ای آلمانی است. او در کتاب فرشتگان پاول کله به تحلیل نقاشی‌های پاول کله پرداخته است. در کتاب حیوانات پیکاسو نیز به بررسی حیوانات مورد علاقه پیکاسو ، نقاش اسپانیایی مشهور پرداخته است. 

down