دانلود و خرید کتاب‌های بهناز صباغی | طاقچه

بهناز صباغی

مجموعه سوالات ارتقاء و بورد تخصصی پاتولوژی 1402 اثر بهناز صباغی
الکترونیکی 
۲۶۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶۳,۰۰۰ت
مجموعه سوالات بورد تخصصی پاتولوژی سال 1400 اثر بهناز صباغی
الکترونیکی 
۱۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۲,۰۰۰ت
مجموعه سوالات بورد و ارتقاء تخصصی پاتولوژی سال 1401 اثر بهناز صباغی
الکترونیکی 
۱۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۰,۰۰۰ت