دانلود و خرید کتاب‌های برایان کریستین | طاقچه

برایان کریستین

الگوریتم هایی برای زندگی (خلاصه کتاب) اثر برایان کریستین
الکترونیکی 
۱۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت
الگوریتم هایی برای زندگی اثر برایان کریستین
الکترونیکی 
۷۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۹,۰۰۰ت