دانلود و خرید کتاب‌های اندرو هولمز | طاقچه

اندرو هولمز

مقدمه ای بر مدیریت ریسک اثر اندرو هولمز
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت