دانلود و خرید کتاب‌های اعظم امراه‌نژاد (الکترونیکی و صوتی)

اعظم امراه‌نژاد

پرایس اکشن (جلد دوم، استراتژی های معاملاتی) اثر لنس بگز
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
پرایس اکشن (جلد اول، ساختار بازار) اثر لنس بگز
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
بازی نامحدود اثر سایمون سینک
الکترونیکی 
۲۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۱,۰۰۰ت