روزشمار انقلاب

طاقچه به منظور بازنمایی بخشی از وقایع دوران انقلاب تلاش در جمع‌آوری برخی نشریات آن دوره از تاریخ ایران کرده است. مروری بر این اسناد این امکان را برای ما فراهم می‌آورد تا بخش کوچکی از حال و هوایی که در آن دوران وجود داشته است را احساس کنیم و با فضای یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ معاصرمان بیش از پیش آشنا شویم.


down