دانلود و خرید کتاب‌های | طاقچه
بودنبروک ها اثر توماس مان
نشر ماهی
 ۳٫۸ (۴۱)
الکترونیکی 
۱۱۰,۰۰۰ ت
subscriptionAvailableاردوگاه عذاب اثر هرتا مولر
انتشارات خوب
 ۳٫۶ (۹۴)
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
subscriptionAvailableناسور اثر نلی زاکس
نشر علم
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
subscriptionAvailableویولن دیوانه اثر سلما لاگرلوف
نشر چشمه
 ۳٫۵ (۲۰)
الکترونیکی 
۴۱,۵۰۰ ت