با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
 فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۶ و ۷، زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷ off

کتاب فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۶ و ۷، زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷

انتشارات:فصلنامه مردم‌نامهسال انتشار:۱۳۹۹تعداد صفحه‌ها:۲۹۰ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها۲۹۰ صفحه

دسته‌بندی

معرفی فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۶ و ۷، زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷

در این شماره می‌خوانیم:

انقلاب مشروطه، حرکت طبقه متوسط شهری بود

زنان در تکوین طبقه کارگر در انگلستان

گزارش نشست مثنوی معنوی و تاریخ مردم

کلیدر و دهقانان غیرانقلابی ایران معاصر

تاریخ مردم در آثار محمود دولت آبادی

تاریخ در ایران علم نیست


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است