با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
افسانه‌های آرام‌بخش

دانلود و خرید کتاب افسانه‌های آرام‌بخش

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب افسانه‌های آرام‌بخش  نوشته  سعید زیباکلام  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب افسانه‌های آرام‌بخش

کتاب افسانه‌های آرام‌بخش نوشته سعید زیباکلام، مجموعه مقالات و رسالاتی با محوریت عقل و عقلانیت و مفاهیم مرتبط به آن است. 

درباره‌ی کتاب افسانه‌های آرام‌بخش

افسانه‌های آرام‌بخش حاوی چند رساله فلسفی از دکتر سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران است. البته که شاید رساله نامیدن آن‌ها چندن درست نباشد چه که در نوشتن آن‌ها از سبک و سیاق معمول رساله‌نویسی پیروی نکرده است. او در کتاب افسانه‌های آرام‌بخش به موضوعاتی مانند ماهیت استدلال، عقلانیت و برخی مفاهیم مشتق شده از آن مانند بی‌طرفی، آزاد اندیشی و نظریه سازی پرداخته. 

سعید زیباکلام با نوشتن کتاب افسانه‌های آرام‌بخش در تلاش است تا برخی از تصورات یا تفکرات ما را درباره‌ی آن چیزهایی که اساسا اخلاقی می‌دانیم، اصلاح کند و توجه ما را به موضوعاتی جلب کند که تا به بحال به آن‌ها فکر نکرده‌ایم.

کتاب افسانه‌های آرام‌بخش را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

علاقه‌مندان به مطالعات فلسفی از خواندن کتاب افسانه‌های آرام‌بخش لذت می‌برند.

بخشی از کتاب افسانه‌های آرام‌بخش

- آیا تابه حال دقت کرده ایم که فيلسوفان چگونه و تا چه ميزان در حســاس ترین مقاطع و تعيین کننده ترین مراحل تأملات و استدالالتشــان بــر مفاهيمــی چــون بداهــت، ضــرورت، مقبوليــت، مطبوعيــت، عقالنیت، صحــت، حقيقــت، وضوح (یا روشنی)، مسلم بودن، معلوم بودن، شهودی بودن، قابــل تصوربــودن، طبيعی بــودن و آشــکاربودن و مفاهيــم مقابل و مخالف آن‌ها تکيه می‌کنند؟

- آیا توجه کرده‌ایم که فيلسوفان با تکيه بر این مفاهيم، چگونه به ســهولت تمــام، ارزش هــا و بینش هایــی را پیشــفرض یــا مصادره می کنند و با این کار تعلقاتی را بدون هيچ بحث و اســتداللی در نظریه پــردازی و اســتدالالت خــود حضــور و دخول می دهند؟

- آیــا ملاحظــه کرده‌ایــم کــه پیشــفرض‌ها، مصــادرات، اصــول موضوعــه و مبــادی ای کــه برای فيلســوفی مســلم، صحيح، بدیهــی، ضــروری، حقيقــی، شــهودی، طبيعــی، معلــوم، عقالنی، مطبوع، قابل تصور، واضح (روشن)، و آشکار است برای سایر فيلسوفان هم همين طور است؟

فهرست

 • افسانۀ نگرش برون دینی آزاد
 • افسانه عقلانیت جهانشمول 
 •  افسانۀ آزاداندیشی
 • افسانۀ ماهيت استدلال
 • افسانۀ توصيۀ به تعقل
 • افسانۀ بی طرفی 
 • افسانۀ انتظار بشر از دین
 • افسانه هایی دربارۀ نظریه و نظریه سازی
 • ضميمۀ یک 
 • ضميمۀ دو؛ ضرورت فراعلم بودن نظریه‌ها 
 • ضميمۀ سه؛ جهانشموليت نظریه‌ها
 • نمایۀ موضوعات
 • فهرست اسامی
 • فهرست منابع و ارجاعات
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۹۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شابک‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۵۱-۰-۲
تعداد صفحات۱۹۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۷,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شابک‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۶۹۵۱-۰-۲