با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
 فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۱۶ و ۱۷ - بهار و تابستان ۱۴۰۰

کتاب فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۱۶ و ۱۷ - بهار و تابستان ۱۴۰۰

انتشارات:فصلنامه مردم‌نامهسال انتشار:۱۴۰۰تعداد صفحه‌ها:۴۷۰ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها۴۷۰ صفحه

دسته‌بندی

معرفی فصلنامه مردم‌نامه ـ شماره ۱۶ و ۱۷ - بهار و تابستان ۱۴۰۰

در این شماره می‌خوانیم:

تاریخ روستایی ایران

طُرُسک: فراز و فرود روستا در تاریخ معاصر ایران

مطالعه کاریز از دیدگاه مردم نامه نویسی

«مقنیان بزرگ ترین عیاران اند»

نقدی بر کتاب قنات سازی و قنات داریپ عبدالکریم بهنیا

آب در فرهنگ مردم (صدای پای آب در روستای میمند)

کارنامۀ کاریزسازان (روایت ناگفته و نانوشته)


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است