دانلود و خرید کتاب‌های | طاقچه
off
٪۱۵
subscriptionAvailableتیمارستان متروک اثر دن پبلاکی
انتشارات پرتقال
 ۴٫۶ (۳۴۸)
چاپی off
۱۲۶,۶۵۰ ت
الکترونیکی 
۳۷,۶۰۰ ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableاتاق مهمان اثر دریدا سی‌ میچل
کتاب کوله پشتی
 ۴٫۲ (۲۲۰)
چاپی off
۱۱۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی off
۲۵,۴۸۰ ت
subscriptionAvailableبعد اثر استیفن کینگ
نشر روزگار
 ۳٫۶ (۴۷)
چاپی 
۱۰۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۱۶,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
عشق خرکی اثر کترین دان
نشر مشکی
 ۲٫۷ (۱۰)
چاپی off
۶۶,۳۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
subscriptionAvailableکارناوال شوم اثر ریچارد دنی
انتشارات پرتقال
 ۴٫۵ (۹۱)
چاپی off
۷۵,۶۵۰ ت
الکترونیکی 
۲۰,۸۰۰ ت
off
٪۱۵
کتابخانه‌ی ارواح اثر رنسام ریگز
انتشارات پریان
 ۴٫۶ (۴۲)
چاپی off
۸۳,۳۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۹,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
ستاره شیطان اثر یو نسبو
موسسه نگارش الکترونیک کتاب
 ۴٫۶ (۲۳)
چاپی off
۲۳۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
دراکولا اثر برام استوکر
گروه انتشاراتی ققنوس
 ۳٫۹ (۱۸)
چاپی off
۲۱۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۹,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
نفرین جسد اثر دل‌آرا دشت بهشت
انتشارات کتاب آترینا
 ۳٫۹ (۱۵)
چاپی off
۴۷,۶۰۰ ت
الکترونیکی 
۲۱,۵۰۰ ت
off
٪۱۵
subscriptionAvailableدوقلوهای یخی اثر اس. کی. ترماین
نشر البرز
 ۳٫۸ (۵۵)
چاپی off
۶۳,۷۵۰ ت
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
off
٪۲۰
کنت کارلشتاین اثر فیلیپ پولمن
انتشارات پریان
 ۴٫۲ (۶)
چاپی off
۲۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۱۱,۰۰۰ ت
off
٪۵
پلنگ اثر یو نسبو
موسسه نگارش الکترونیک کتاب
 ۲٫۸ (۱۰)
پلنگ
یو نسبو
 ۲٫۸ (۱۰)
چاپی off
۱۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
off
٪۴۰
subscriptionAvailableقلمرو وحشت اثر پرویز همتیان بروجنی
نشر چشمه
 ۳٫۸ (۹)
چاپی off
۱۴,۴۰۰ ت
الکترونیکی off
۸,۱۰۰ ت
subscriptionAvailableبچه‌های خاص خانه خانم پریگرین اثر پیمان اسماعیلیان
نشر پیدایش
 ۴٫۲ (۲۶۹)
چاپی 
۲۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۱۳۲,۰۰۰ ت
off
٪۵
مسیر سبز اثر ماندانا قهرمانلو
انتشارات افراز
 ۳٫۸ (۳۰)
چاپی off
۳۹۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت