دانلود و خرید کتاب‌های دانیل کاهنمن | طاقچه

دانیل کاهنمن

فکر کردن بی درنگ و با درنگ اثر دانیل کاهنمن
صوتی 
۱۲۴,۸۰۰ ت
صوتی
۱۲۴,۸۰۰ت