با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب مبانی رویکرد یادگیری خدمات محوری در آموزش اثر الهه قاسم‌پور خوشرودی

کتاب مبانی رویکرد یادگیری خدمات محوری در آموزش

نویسنده:الهه قاسم‌پور خوشرودیانتشارات:انتشارات نارون دانشسال انتشار:۱۳۹۹تعداد صفحه‌ها:۱۰۳ صفحهدسته‌بندی:امتیاز:بدون نظر

سال انتشار۱۳۹۹

تعداد صفحه‌ها۱۰۳ صفحه

دسته‌بندی

معرفی کتاب مبانی رویکرد یادگیری خدمات محوری در آموزش

کتاب مبانی رویکرد خدمات محوری در آموزش تالیف دکتر الهه قاسمپور خوشرودی دکتری برنامه ریزی درسی دانش آموخته دانشگاه مازندران فرهنگی و مدرس دانشگاه، در واقع معرفی یک نوع الگوی جدید تدریس آموزشی به فراگیران در نظام آموزشی برای استفاده مدرسان، آموزگان، دبیران، دانشجومعلمان و همه مربیان نظام آموزشی است.

ازجمله جوایز کتاب مبانی رویکرد خدمات محوری در آموزش 

 تا کنون چندین مقاله ازین کتاب استخراج شده که دو تا از این مقالات برنده جوایز شدند. مقاله اول به عنوان مقاله برتر دانشجویی در همایش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی سال ۱۳۹۵ در دانشگاه شهید چمران اهواز و دیگری استخراج ایده آموزشی از این کتاب و ارسال به جشنواره کشوری فرهنگیان که موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شده است.

درباره کتاب مبانی رویکرد خدمات محوری در آموزش

در کتاب مبانی رویکرد خدمات محوری در آموزش تالیف دکتر الهه قاسمپور خوشرودی آمده است که یادگیری خدمات محور یک بخش جدا نشدنی از فرایند یادگیری است که اهداف مشخصی در راستای برنامه درسی مدرسه و یا اهداف برنامه های فوق برنامه دارد. یادگیری تجربی و کاربردی است و فهم دانش آموزان را از مطالب، چگونگی استفاده از آن، و علت اهمیت آن قوی می کند. یادگیری خدمات محور به عنوان روشی در جهت یادگیری مداوم می توا ند فرصتهایی را برای فراگیران ایجاد کند که دانش و مهارتهای آموزشی جدید کسب شده در موقعیت های زندگی واقعی در جامعه را به کار گیرند این راهبرد موجب پیشرفت تحصیلی فراگیر، دوری از آموزش سنتی و افزایش تعامل بین محیط آموزشی و جامعه می شود. یادگیری خدمات محور توانایی فراگیر را از طریق یادگیری فعال و مشارکتی، مشغولیت در جامعه، تفکر انتقادی و قرارگیری در موقعیت های متضاد در زندگی واقعی، ارتقاء میدهد. این راهبرد یک فن تعلیم و فلسفه آموزشی است. هم یک برنامه آموزشی و هم یک فلسفه آموزشی است. در این فن تعلیم، فراگیران دانش نظری را در موقعیتهای دنیای واقعی به کار گرفته و بین تجربیات خدماتی و محتوای درسی از طریق فعالیتها، تکالیف، تفکر منطقی، بحث، آزمایش و تمرین ارتباط برقرار میکنند.

خواندن کتاب مبانی رویکرد یادگیری خدمات محوری در آموزش

 الگوی تدریس با رویکرد خدمات محوری یک نوع الگوی جدید تدریس آموزشی برای فراگیران در نظام آموزشی برای استفاده مدرسان، آموزگان، دبیران، دانشجومعلمان و همه مربیان نظام آموزشی است. همچنین منبعی مناسب برای استفاده در پایانامه‌ها و رساله‌های دانشجویی که در حیطه موضوعی طراحی الگوی تدریس یا روش جدید تدریس کار می‌کنند. این کتاب مناسب برای مطالعه دانشجویان رشته علوم تربیتی، اموزش ابتدایی،برنامه ریزی درسی در جهت مکمل درس روش ها و فنون تدریس است.

بخشی  از کتاب مبانی رویکرد یادگیری خدمات محوری در آموزش

یادگیری خدمات محور یک بخش جدا نشدنی از فرایند یادگیری است.

یادگیری خدمات محور به عنوان روشی در جهت یادگیری مداوم می توا ند فرصتهایی را برای فراگیران ایجاد کند که دانش و مهارتهای آموزشی جدید کسب شده در موقعیت های زندگی واقعی در جامعه را به کار گیرند.

یادگیری خدمات محور توانایی فراگیر را از طریق یادگیری فعال و مشارکتی، مشغولیت در جامعه، تفکر انتقادی و قرارگیری در موقعیت های متضاد در زندگی واقعی، ارتقاء میدهد.


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است