جملاتی از کتاب انسان در جستجوی معنا

جملاتی از کتاب انسان در جستجوی معنا

میان اتفاق و واکنش یک فضای خالی وجود دارد، در آن فضا قدرت ما برای انتخاب واکنش صحیح نهفته است

هرچه بیشتر خودتان را با این فکر که به دیگران خدمت کنید و به کسی عشق بورزید فراموش کنید؛ انسان بهتری خواهید شد و به خود واقعیتان نزدیک‌تر می‌شوید

درد و رنج زمانی پایان می‌یابد که به معنا برسید

همیشه وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهید تا جهان جای بهتری شود

وقتی چرایی زندگی را بدانی، چگونگی‌اش را خواهی یافت.

داستایوفسکی می‌گوید: «تنها از یک چیز می‌ترسم: شایستهٔ رنج‌هایم نباشم.»

هیچ قدرتی روی زمین نمی‌تواند آن‌چه را که تجربه کرده‌اید، از شما بگیرد.

اگر زندگی در کل معنادار باشد، رنج کشیدن هم باید معنا داشته باشد. رنج بخش نابودنشدنی زندگی است، حتی به عنوان سرنوشت و مرگ. زندگی انسان بدون رنج و مرگ کامل نیست.

هر انسانی توسط زندگی زیر سؤال می‌رود و فقط او می‌تواند با پاسخ دادن به زندگی خویش، به درخواست زندگی پاسخ دهد. با پذیرش مسئولیت‌هایش.

زیستن یعنی رنج بردن، زنده ماندن یعنی یافتن معنا در رنج.

down