بهترین ترجمه مردی به نام اوه

بهترین ترجمه کتاب مردی به نام اوه

کتاب مردی به نام اوه رمانی طنز نوشته فردریک بکمن است که تا به حال ترجمه‌های بسیاری از آن منتشر شده. یکی از معروف‌ترین ترجمه‌های کتاب مردی به نام اوه از الناز فرحناکیان است. این ترجمه را نشر نون منتشر کرده است. ترجمه‌ی دیگری که دیرتر به بازار نشر راه یافت، ترجمه‌ی حسین تهرانی است. شما برای مقایسه این دو ترجمه می‌توانید نمونه‌های هر دو کتاب را از طاقچه دانلود کنید و بخوانید و مقایسه کنید. 

down