بهترین ترجمه برادران کارامازوف

بهترین ترجمه برادران کارامازوف

براردان کارامازوف مشهورترین نوشته‌ی فئودور داستایفسکی یک رمان کلاسیک بلند معمولی نیست. داستایفسکی در برادران کارامازوف به شرح ماجرای غیرعادی قتل یک پدر و اتهام به پسرش می‌پردازد.

این اثر شاهکاری است که برخی از منتقدان آن را نه‌تنها متعلق به ملت روسیه بلکه متعلق به همه ملت‌های جهان دانسته‌اند. برادران کارامازوف را در دو جلد با ترجمه‌ی پرویز شهدی می‌خوانید.

بر اساس اطلاعات سایت کتابخانه ملی بیش از ۳۴ ترجمه از کتاب برادران کارامازوف در دسترس است. اما با این حال همه‌ی این ترجمه‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. یکی از بهترین ترجمه های کتاب برادران کارامازوف، ترجمه پرویز شهدی است. در این صفحه می‌توانید این نسخه را پیدا کنید. 


down