دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->مجموعه مالی عمومی<!-- --> | طاقچه

مجموعه مالی عمومی

مبانی بانکداری با رویکرد مالی اثر حسین محسنی
الکترونیکی 
۷۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۸,۰۰۰ت
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETFs) اثر حسین محسنی
الکترونیکی 
۵۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableپیش بینی ریسک مالی اثر سیدمحمد هاشمی نژاد
الکترونیکی 
۵۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۰۰۰ت
الفبای بورس اثر سعید مستشار
الکترونیکی 
۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableالفبای بازار سرمایه اثر حمیدرضا ارباب
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
جعبه ابزار بورس اثر سیدصادق بحرینی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
صندوق های سرمایه گذاری اثر علیرضا تاج بر
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
بورس آموز اثر سیدمجتبی فنایی
الکترونیکی 
۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
تئوری ها و مسائل مدیریت سرمایه گذاری اثر روح اله فرهادی
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسود بیشتر از ریسک کمتر اثر پیم ون ویلت
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
روش های سرمایه گذاری در بازارهای مالی اثر مسعود نوروزی
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableخودآموز بورس اثر سیدمجتبی فنایی
الکترونیکی 
۳۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسرمایه گذار احساساتی اثر جی مورلند
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableورود به بازی گاوها و خرس ها اثر مهدی کنعانی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اثر ابوالفضل شهرآبادی
الکترونیکی 
۸۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۰۰۰ت