شوهر آهو خانم

دانلود و خرید شوهر آهو خانم

۳٫۸ از ۱۳۱ نظر
۳٫۸ از ۱۳۱ نظر

برای خرید و دانلود   شوهر آهو خانم  نوشته  علی‌محمد افغانی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه
خداوند هيچوقت همه آرزوها را يکجا برآورده نمی‌کند.
helen
کسی که دوستيش به ضرر آدم باشد چه بهتر که دشمن باشد.
hassan 8481 8481
ـ پروردگارا، آهو ديگر چه مرادی دارد که از تو بخواهد، يکبار قسمتش کن دستش به قفل امام رضا برسد؛
helen
در روز حساب هم نامه اعمال ما را می‌خوانند نه نامه افکار ما را.
faezeh
سه چيز است که بايد زود جلويش را گرفت، درد و قرض و آتش
hassan 8481 8481
من آن وقت‌ها که جوان بودم، دندان در دهانم بود و موهای سرم از سياهی مثل شبق برق می‌زد اهل اين شيطنت‌ها نبودم؛ حالا که به قول معروف پاتيلم دررفته است چطور ممکن است باشم؟ درست است که او زنی قشنگ، خوش صحبت، و از همه مهمتر مهربان بود؛ امّا امر به تو مشتبَه نشود، خودش يک پا مرد بود؛ زن‌های تهرانی همه چنين‌اند. ضمن مسافرت، من يکی دو جای ديگر با زن‌های تهرانی برخورد کرده‌ام؛ از آن‌ها چيزهايی ديده‌ام که هر کس بشنود باور نمی‌کند. با زن‌های پخمه، توسری خورده و بی‌دفاع خودمان مثقالی هفت صنّار تفاوت دارند. پُر دربند حجاب نيستند، امّا کيست که بتواند به آنها چپ نگاه کند.
حسین احمدی
حرکت و جنبش اگر همه جا همدم موفقّيّت نيست، سکون و تسليم در عوض همسر مادام العمر ناکامی است
marzie
مثلی است معروف، زير ديوار شکسته نخواب و خواب آشفته نبين.
faezeh
اينها، با همه نقص ظاهری که ممکن بود در ترکيب صورت يا اندام خود داشته باشند همين قدر که مقيد به اصل پوشاندن رو بودند از نظر مرد ديندار ما زنانی بودند کامل و برخوردار از يک زيبايی حقيقی؛ زنانی در رديف فرشتگان آسمانی و برای شوهران خود آيه‌های رحمت و سعادت از جانب پروردگار توانا.
محمدحسن
يگانگی يعنی دست خدا، يعنی قدرت و موفقيت. و بدبخت آن قوم و گروهی که مانند عاد و ثمود در ميان خود چند دستگی و ناسازگاری داشته باشند.
faezeh
صفحه قبل۱۲...۴صفحه بعد