دانلود و خرید کتاب‌های <!-- --> | طاقچه
آوای یخ و آتش ۳ (نبرد پادشاهان ۱) اثر جرج آر آر مارتین
صوتی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
صوتی
۱۵۰,۰۰۰ت
off
٪۳۰
آوای یخ و آتش ۲ (بازی تاج و تخت ۲) اثر جرج آر آر مارتین
صوتی off
۱۰۹,۲۰۰ ت
صوتی
۱۵۶,۰۰۰۱۰۹,۲۰۰ت
بازی تاج و تخت (طوفان شمشیرها) اثر جرج آر آر مارتین
صوتی 
۲۷۳,۰۰۰ ت
صوتی
۲۷۳,۰۰۰ت
off
٪۳۰
آوای یخ و آتش ۱  (بازی تاج و تخت ۱) اثر جمعی از گویندگان
صوتی off
۱۰۰,۸۰۰ ت
صوتی
۱۴۴,۰۰۰۱۰۰,۸۰۰ت