بهترین ترجمه کتاب بینوایان

بهترین ترجمه کتاب بینوایان

این کتاب را اولین بار یوسف اعتصامی، پدر پروین اعتصامی به فارسی ترجمه کرد و نام آن را «تیره‌بختان» گذاشت. اما بعد از آن ترجمه‌های متعددی از این کتاب منتشر شد. در سال ۱۳۱۰، حسینقلی مستعان این کتاب را ترجمه کرد و ابتدا به صورت پاورقی در روزنامه منتشر شد. پس از او در سال ۱۳۳۴ عنایت‌الله شکیباپور و ابوذر صداقت این کتاب را ترجمه کردند. آن‌ها این کتاب را از زبان فرانسوی به فارسی برگردان کردند و در انتشارات گنجینه و در آذر ۱۳۵۴ ترجمه آن‌ها منتشر شد. جدیدترین ترجمه این اثر هم در سال ۱۳۹۱ و توسط کیومرث پارسای ارائه شده است. 


down