با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
هنر دینی، هنر مدرن

دانلود و خرید کتاب هنر دینی، هنر مدرن

گفتاری پیرامون ماهیت هنر و رسانه

۳٫۱ از ۸ نظر
۳٫۱ از ۸ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب هنر دینی، هنر مدرن  نوشته  وحید یامین‌پور  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب هنر دینی، هنر مدرن

کتاب هنر دینی، هنر مدرن نوشته وحید یامین‌پور و محمد رجبی دوانی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است گفتاری پیرامون ماهیت هنر و رسانه به‌ویژه اهمیت آن در دنیای مدرن است.

درباره کتاب هنر دینی، هنر مدرن

غـرب یـک واقعیـت اسـت، واقعیتـی کـه وجـود دارد و بـا اندیشـه دکارتـیشــروع گردیده‌اســت کــه بــا نگاهــی ســوداگرانه و ریاضــی وار بــه عالــم نظــر می‌کنــد و همیــن تحلیــل ر یاضــی و هندســی عالــم اســت کــه قــدرت تصــرف در آن را بــه او بخشــیده اســت. بشــر جدیــد بــا تکیــه بــر اندیشــه‌ی مالکانـه دکارتـی و سـلطه جویانـه‌ی فرانسـیس بیکـن، دنیـای مـدرن را رقـم زده اســت و اگــر پــای در راه علــوم تجربــی صــرف نمی‌گذاشــت، تمــدن جدیــد نیــز بوجــود نمی‌آمــد. از سـوی دیگـر بایـد بـه انقلاب اسلامی بنگریـم کـه بـا اندیشـه‌ی دیگـری ظهــور یافتــه اســت و بــا دنیــای جدیــد؛ دنیــای پــس از رنســانس، نســبتی ایجابــی نــدارد.

خواندن کتاب هنر دینی، هنر مدرن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب را به تمام پژوهشگران رسانه پیشنهاد می‌کنیم


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۷۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۱۰/۰۸
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۰-۷۰-۳
دسته بندی
تعداد صفحات۷۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۱۰/۰۸
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۰-۷۰-۳