مجموعه اشعار عبید زاکانی

دانلود و خرید مجموعه اشعار عبید زاکانی

۴٫۲ از ۴۲ نظر
۴٫۲ از ۴۲ نظر

برای خرید و دانلود   مجموعه اشعار عبید زاکانی  نوشته  عبید زاکانی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

تا ساخته شخص من و پرداخته‌اند در زیر لگد کوب غم انداخته‌اند گوئی من زرد روی دلسوخته را چون شمع برای سوختن ساخته‌اند
بیسیمچی
مست بودم اگر گهی خوردم گه فراوان خورند مستانا
سیّد جواد
اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی
کلاشینکف
هرکه کار خدا کند بیقین روزیش میشود فراوانا
سیّد جواد
از حد گذشت درد و به درمان نمیرسیم بر لب رسید جان و به جانان نمیرسیم گر رهروان به کعبهٔ مقصود میرسند ما جز به خارهای مغیلان نمیرسیم
Pariya
گر هیچمان نباشد از هیچ غم نباشد
|قافیه باران|
خرم آن کس که غم عشق تو در دل دارد
Susan.M
هر لحظه دارد دل با خیالش خوش گفتگوئی خوش ماجرائی گوئی بیابم جائی طبیبی باشد که سازم دل را دوائی دارد شکایت هرکس ز دشمن ما را شکایت از آشنائی
ramyar
دردا که درد ما به دوائی نمیرسد
سودا
زین گونه که این شمع روان می‌سوزد گوئی ز فراق دوستان می‌سوزد
Elahe