آنک نام گل

دانلود و خرید آنک نام گل

۴٫۱ از ۶۰ نظر
۴٫۱ از ۶۰ نظر

برای خرید و دانلود   آنک نام گل  نوشته  رضا علیزاده  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه
«من آرامش خیال را در همه چیز جسته‌ام، اما آن را در هیچ کجا نیافته‌ام مگر در گوشه‌ای با کتابی. »
Hamid Vahedi
من در آن زمان نمی‌دانستم برادر ویلیام دنبال چیست و اگر راستش را بخواهید حتی امروز هم نمی‌دانم، و گمان می‌کنم او خودش نیز نمی‌دانست و فقط تشنۀ دانستن حقیقت بود و سوء‌ظنی ظاهراً همیشگی به این‌که حقیقت آن چیزی نباشد که در لحظه‌ای خاص به نظر می‌رسد، او را به حرکت وامی‌داشت
معصومه
حکمت فقط عبارت از دانستن آن چیزهایی نیست که باید کرد یا می‌توان کرد، بلکه شامل آن چیزهایی هم هست که می‌توان کرد و ای‌بسا نباید کرد.
محسن
هیچ‌چیز ناپایدارتر از صورت ظاهر نیست که همچون گل‌های صحرایی با آمدن پاییز پژمرده و دگرگون می‌شود؛
Hamid Vahedi
دیر بی‌کتاب... همچون شهر بی‌گنجینه است، مثل دژ بی‌دفاع، آشپزخانۀ بی‌ظرف، سفرۀ عاری از خوراک، باغ بی‌درخت، مرغزار بی‌گل، درخت بی‌برگ...
toobakiani
تعقل در باب علت و معلول کار دشواری است و اعتقاد دارم تنها خدا می‌تواند در این باب داوری کند. وقتی ما در اثبات رابطۀ علت و معلولی روشنی، مثل درخت سوخته و آذرخش که آن را به آتش کشیده این همه دچار مشکل می‌شویم، بنابراین دنبال کردن زنجیرۀ بی‌پایانِ علت‌ و معلول‌ها گاهی مثل کوشش برای ساختن برجی که به آسمان برسد به نظرم تلاش بیهوده است.
Annasach
ارتداد را اغلب مفتشان به‌وجود می‌آورند. و نه تنها به این معنی که مرتدانی را که وجود خارجی ندارند در تخیل خود می‌سازند، بلکه با چنان شدّت و حدّتی به سرکوب فساد ارتداد می‌پردازند که خیلی‌ها به سبب نفرت از قاضیان به سویش رانده می‌شوند تا در آن درگیر شوند. به‌راستی این چرخه‌ای است که شیطان تمهید دیده. خدایا ما را در پناه خود بگیر.
toobakiani
اما وقتی مسئلۀ قضاوت در امور دنیوی پیش می‌آید، استدلال عادلانه برای بشر دشوار است.
محمد79
بسیار اتفاق افتاده است که وسوسه‌انگیزترین وصف گناهان را در صفحات همان مردان پاکدامن و فسادناپذیری ببینم که افسون و اسباب این گناهان را محکوم می‌کنند.
mind digger🤓
ما برای کتاب‌ها زندگی می‌کنیم. مأموریتی دلپذیر در جهانی که بی‌نظمی و زوال بر آن حاکم است.
toobakiani