دانلود کتاب ۲۰ زخم کاری

دانلود کتاب ۲۰ زخم کاری

ضد قهرمان داستان ۲۰ زخم کاری مردی به نام مالکی است. پسر جوانی که خواننده را به یاد مکبث می اندازد. کسی که قربانی شرارت می‌شود تا قدرت و ثروت بیشتری به دست بیاورد. او در ابتدای رمان فردی با پتانسیل شرارت است اما کم کم این ویژگی در او پررنک تر می‌شود. چیری که کتاب بیست زخم کاری را خاص‌تر می‌کند قرار گرفتن شرارت مقابل شرارت است. این کتاب تصویر جنگ قدرت است بین دو گروه که می‌خواهند همدیگر را زیر پا له کنند و بالاتر بروند.

این کتاب‌ که نزدیک به یک دهه اجازه انتشار نداشته بالاخره با روایت جذابش در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

down