دانلود فایل صوتی کتاب راز

دانلود فایل صوتی کتاب راز

راز چیست؟ چرا مردم در سراسر دنیا از این راز با خبر نیستند؟ این موضوع بسیار ساده است. می‌توان با کمک افکار و اندیشه‌های مثبت به تمام آنچه که در زندگی می‌خواهیم برسیم. کتاب راز بر اساس یک قانون مشهور به نام قانون جذب نوشته شده است. افکار ما قدرت بسیاری دارند. افکار مثبت به راحتی می‌توانند چیزهای مثبت و خوب مانند موفقیت و ثروت را به سمت ما جذب کنند و از طرف دیگر افکار منفی هم به راحتی ما را به سمت بعد منفی زندگی مانند از دست دادن ثروت و ... سوق می‌دهند.

down