بهترین ترجمه کتاب عقاید یک دلقک

بهترین ترجمه‌ی کتاب عقاید یک دلقک

این کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۴۹ ترجمه شد. پس از آن در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۷ هم تجدید چاپ شد. اولین ترجمه‌ی این کتاب را شریف لنکرانی آماده کرده و شرکت سهامی کتاب‌های جیبی آن را منتشر کرده است. بعد از انقلاب موسسه انتشارات امیرکبیر ترجمه‌ی شریف لنکرانی را منتشر کرد. همچنین نشر چشمه این کتاب را با ترجمه‌ی محمد اسماعیل‌زاده و نشر ماهی هم با ترجمه‌ی سپاس ریوندی بعد از انقلاب منتشر کرده‌اند. تقریبا هر سه ترجمه‌ای که نام بردیم، ترجمه‌های خوبی به شمار می‌آیند. اما خب طبیعتا زبان و نگارش متفاوتی دارند. برای همین پیشنهاد می‌کنیم بهترین ترجمه عقاید یک دلقک را با مقایسه‌ی نمونه‌ی هر سه کتاب خودتان پیدا کنید. 

down