روح ما میداند!

دانلود و خرید روح ما میداند!

۴٫۹ از ۲۳ نظر
۴٫۹ از ۲۳ نظر

برای خرید و دانلود   روح ما میداند!  نوشته  سیده مریم  خامسی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

خدا عشق را آفرید، عشق کافی نبود، مادرم را صدا کرد...
『sachli』
خدا عشق را آفرید، عشق کافی نبود، مادرم را صدا کرد... مادرم آفریده شد... او همیشه بود... وقتی که هیچ دلیلی برای دوست داشتنم نبود...
یک مشکل لاینحل، sky
خدا عشق را آفرید، عشق کافی نبود، مادرم را صدا کرد... مادرم آفریده شد... او همیشه بود... وقتی که هیچ دلیلی برای دوست داشتنم نبود...
| شکوفه |
خورشید خوابیده است در قلب های ما...
『sachli』
" گفتم: او رفته...اما من زنده ام، زنده...به گورستان می آیم تا برایت بخوانم و تو بخوابی...".
... 𝓝𝓪𝓰𝓱𝓶𝓮 ...
ما جان سختیم! ما از تمام این چیزها جان سالم به در برده ایم تا چه کنیم؟ گمان میکنی چرا ما هنوز اینجا مانده ایم؟... چرا ما هنوز نفس میکشیم؟ ما زنده میمانیم ...هر چه قدر رنج بزرگ تر باشد، توان ما نیز بیشتر میشود... آنقدر که از فکرش انگشت به دهان میمانی!...
•⌊ﻣﻳﻣ⌉•
کتاب میخوانم و نمی بینم چه بر سر شهرمان آمده! کتاب میخوانم و در تخیلم راه میروم و در تخیلم سفر میکنم و در تخیلم لبخند میزنم
(:Ne´gar:)
لابه لای سطرهای کتابها میتوان صادق بود ...میتوان شجاع شد... میتوان انسان شد... میتوان ظهور کرد...
•🐉𝐶𝑅𝑍🐉•
حالا یاد گرفته ایم که به ارزش های خود پایبند باشیم...
ݥحَّدٽہ
بدم می آید به این خیابان های سرد خاکستری زل بزنم، پس تمام طول راه کتاب میخوانم... کتاب میخوانم و نمی بینم چه بر سر شهرمان آمده!
فایدیم