فرجام عقل

دانلود و خرید فرجام عقل

فلسفه آلمانی از کانت تا فیشته

۵٫۰ از ۳ نظر
۵٫۰ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود   فرجام عقل  نوشته  فردریک سی. بایزر  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت
چیزی به نام حقیقت ابژکتیو به معنای ابژه‌ای بیرونی در طبیعت نداریم که شناخت ما سراسر به نحوی از انحا متناظر با آن باشد. عقل تابع طبیعت نیست، بلکه طبیعت تابع عقل است. به عبارت دیگر، عقل از معیارهای موجود حقیقت فرمان نمی‌برد، بلکه معیار می‌آفریند. اما این نکته همچنان جایی برای امکان انگاره کانتی عینیت باقی می‌گذارد که طبق آن عینیت مشتمل است بر تبعیت از قواعد کلی و ضروری. پس تنها پرسش این است که آیا چنین قواعدی وجود دارند یا خیر. پاسخ یاکوبی به این پرسش صریح است: «خیر».
esrafil aslani
به گفته هامان، تنها در صورتی خاستگاه مشترک تمام قوای متفاوت را کشف می‌کنیم که در موضع تشریح برهم‌کنش میان آنها باشیم. اما اگر همچنان این قوا را تقسیم کنیم و به هرکدام منزلتی خودبسنده ببخشیم، در این صورت برهم‌کنش میان آنها رازآمیز و معجزه‌آسا جلوه خواهد کرد.
طاها ربانی
باید به این نکته مهم توجه داشت که یاکوبی بود و نه کانت که بنیان‌های روشنگری را به لرزه در آورد. کانت از اصحاب نوعی روشنگری بود زیرا هرگز در حکم بنیادین روشنگری، یعنی هماهنگی عقل و ایمان، تردید نکرد.
طاها ربانی
صفحه قبل۱صفحه بعد