پنجمین پیمان: راهنمای کاربردی تسلط بر خود

دانلود و خرید پنجمین پیمان: راهنمای کاربردی تسلط بر خود

۴٫۶ از ۷ نظر
۴٫۶ از ۷ نظر

برای خرید و دانلود   پنجمین پیمان: راهنمای کاربردی تسلط بر خود  نوشته  میگل روییز  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت
۱- کلام خود را پاک کنید با درستی صحبت کنید و فقط آنچه را منظورتان است، بگویید. از کلامی که علیه شماست یا غیبت کردن در بارۀ دیگران اجتناب کنید. نیروی کلام خود را در جهت حقیقت و عشق به کار ببرید.
کاربر ۲۵۵۳۵۷۵
۴- همیشه نهایت کوشش خود را بکنید نهایت سعی شما از لحظه‌ای به لحظه‌ای دیگر و همین طور هنگامی که بیمار یا سلامت هستید، در حال تغییر است. در هر شرایطی، فقط نهایت کوشش خود را بکنید. با این کار از خودداوری و بدرفتاری با خود و احساس پشیمانی اجتناب خواهید کرد.
کاربر ۲۵۵۳۵۷۵
۵- شکاک باشید، اما گوش دادن را بیاموزید خودتان یا هیچ کس دیگری را باور نکنید. نیروی شک را به کار بگیرید تا در بارۀ هر چه می‌شنوید، بپرسید: «آیا این موضوع واقعاً حقیقت دارد؟» سپس به نیتِ ورای واژه‌ها گوش بسپارید و آنگاه پیام واقعی را درک خواهید کرد.
کاربر ۲۵۵۳۵۷۵
تلتک‌ها (Toltecs): قومی باستانی که سرخ‌پوستانی خردمند بودند. آن‌ها در سال‌های ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی در آمریکای مرکزی سکونت داشتند و پس از مدتی، به دلیل برخی عقاید خرافی پیروان خود دچار انحراف و منقرض شدند.
0r2b80
۲- هیچ چیزی را به خود نگیرید کردار و رفتار دیگران به خاطر شما نیست. آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند، بازتابی از رؤیا و واقعیت خود آن‌هاست. هنگامی که در برابر دیدگاه و رفتار دیگران مصون شوید، دیگر قربانی رنج‌های بی‌هوده نخواهید بود.
کاربر ۲۵۵۳۵۷۵
۳- فرضیه‌بافی نکنید شهامت پرسیدن و ابراز خواستۀ واقعی‌تان را بیابید. برای اجتناب از سوء تفاهم، اندوه و داستان نمایشی، تا حد ممکن در برقراری ارتباط با دیگران شفاف باشید.
کاربر ۲۵۵۳۵۷۵
صفحه قبل۱صفحه بعد