دانلود و خرید کتاب‌های سیدحسین رجاء (الکترونیکی و صوتی)

سیدحسین رجاء

امنیت در سرورها، سرویس ها و شبکه های لینوکس اثر سیدحسین رجاء
الکترونیکی 
۲۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت
آموزش جامع لینوکس (سطح پیشرفته) اثر سیدحسین رجاء
الکترونیکی 
۲۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵۰,۰۰۰ت
آموزش جامع لینوکس (سطوح مقدماتی و متوسط) اثر سیدحسین رجاء
الکترونیکی 
۲۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت